Quantity

 

Quantity is a property that can exist as a multitude or magnitude. Quantities can be compared in terms of «more», «less», or «equal», or by assigning a numerical value in terms of a unit of measurement. – Wikipedia

 

Some quantities are such by their inner nature (as number), while others are functioning as states (properties, dimensions, attributes) of things such as heavy and light, long and short, broad and narrow, small and great, or much and little. – Wikipedia

 

La quantitat és una propietat que pot existir com multitud o magnitud. Les quantitats es poden comparar en termes de «més», «menys» o «igual», o assignant un valor numèric en termes d’una unitat de mesura.

Algunes quantitats són tals per la seva naturalesa interior (com a número), mentre que altres estan funcionant com a estats (propietats, dimensions, atributs) de coses com ara pesants i lleugers, llargs i curts, amplis i estrets, petits i grans, o molt i poc .

 

 

 

Answer

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s