Mathematical sciences

The mathematical sciences are a group of areas of study that includes, in addition to mathematics, those academic disciplines that are primarily mathematical in nature but may not be universally considered subfields of mathematics proper.

Statistics, for example, is mathematical in its methods but grew out of scientific observations[1] which merged with inverse probability and grew through applications in the social sciences, some areas of physics and biometrics to become its own separate, though closely allied field. Computer science, computational science, population genetics, operations research, cryptology, econometrics, theoretical physics, chemical reaction network theory and actuarial science are other fields that may be considered part of mathematical sciences. – Wikipedia

Translated to Catalan language

Les ciències matemàtiques són un grup d’àrees d’estudi que inclou, a més de les matemàtiques, aquelles disciplines acadèmiques que són principalment matemàtiques en la seva naturalesa però que no es consideren universalment subcamps de matemàtiques pròpiament dites.

L’estadística, per exemple, és matemàtica en els seus mètodes però va sorgir d’observacions científiques [1] que es van fusionar amb probabilitat inversa i van créixer a través de les aplicacions en les ciències socials, algunes àrees de la física i la biometria per convertir-se en el seu propi camp separat, però molt relacionat. La informàtica, la ciència computacional, la genètica de la població, la investigació operativa, la criptologia, l’econometria, la física teòrica, la teoria de la xarxa de reacció química i la ciència actuarial són altres camps que es poden considerar part de les ciències matemàtiques. – Wikipedia

More content is necessary!

 

Answer

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s